Pirmokai ir trečiokai dalyvavo „Olimpis 2022 – Pavasario sesija". Sveikiname!

Mokytoja R. Petrikienė