Partizanų Antano ir Zigmo Sudeikių žūties metinių paminėjimas

Gegužės 19 d. gimnazijos 5-1G kl. mokinių grupė dalyvavo partizanų Antano ir Zigmo Sudeikių žūties metinių paminėjime, uždegė atminimo žvakutes prie partizanų žūties vietos pastatyto kryžiaus Žygaičių seniūnijoje, Dabrupinių kaime bei Žygaičių kapinėse.
Visi pajautėme ir supratome, kaip svarbu pažinti ir domėtis savo krašto rezistencijos dalyviais, kurie kovojo dėl mūsų visų laisvės.
Minėjimą inicijavo Tauragės Tremties ir rezistencijos muziejus. Dėkojame už pakvietimą.
Istorijos mokytoja Ineta