Mokinių kūrybinių darbų parodos

Gimnazijos mokiniai savo mintis, svajones ir gebėjimus išreiškia kurdami įvairius meninės raiškos darbus. 5-8 klasių mokinių kūrybinės idėjos atsispindi parodoje „Mano namas‘‘. Mokiniai, panaudodami antrines žaliavas, gamino pastatų konstrukcines dalis, jas jungė, dekoravo pasirinktomis priemonėmis.
1G-4G klasių mokinių darbų parodoje „Gyvenimas kaip filmo juosta‘‘ įprasminta avangardinio meno kūrėjo Jono Meko veikla, pateiktos jo eilėraščių iliustracijos. Išsaugant tautodailės tradicijų tęstinumą sukurtas triptikas „Lietuviški kryžiai‘‘ panaudojant popieriaus karpinių techniką. Gimnazijoje galima susipažinti ir su technologijų brandos egzamino baigiamaisiais darbais kurie atlikti siuvinėjimo, vilnos vėlimo, tapybos ant šilko, siuvimo, simegrafijos ir metalo kalinėjimo technikomis. Savo kūrybiniais darbais mokiniai papuošia gimnazijos bei kitas erdves.
Mokyt. Birutė Bacevičienė